Contact

Contact

Contact Information

  • Conference Affair:
    Han Fei,+86 18810602158,hanfei@future-forum.org
  • Registration Problem:
    Yun Jiarui,+86 15001006964,yunjiarui@future-forum.org
  • Media Cooperation:
    Yang Jingke,+86 13693539974,yangjingke@future-forum.org

Contact Address